Qui som

Comerç Pallejà és la marca de l'Associació de comerciants de Pallejà.

Una associació sense ànim de lucre creada el 15 de novembre del 2006. Actualment la formen al voltant de 50 establiments comercials de tots els àmbits de comerç i serveis. Es tracta doncs d’una associació amb una àmplia representació del nostre poble, que fomenta la participació i ofereix la possibilitat als seus associats de formar part del òrgans de govern i de gestió.

És una associació viva, amb empenta i amb visió de futur, que creu en la simbiosi del comerç tradicional amb les noves formes de distribució. Es regeix per uns estatuts que podeu consultar en aquesta web i amb els següents objectius:

  • Agrupar el màxim d’establiments per tal de recollir les seves inquietuds i necessitats a fi d’oferir-los cobertura i representació.
  • Conservar i fomentar el caràcter tradicional de la vila com a centre comercial.
  • Representar tot el sector empresarial del comerç i de serveis del nostre poble en les negociacions davant d’entitats públiques o privades per tal d’obtenir avantatges econòmics, millores estructurals o optimitzar la disposició de serveis.
  • Fer accions i elaborar campanyes de comunicació i de publicitat a fi de donar a conèixer els comerços i productes i col·laborar amb totes aquelles tasques que afectin directa o indirectament a la millora i a la promoció del comerç i l'apropament del consumidor per tal de pal·liar i avançar-se a la competència de les grans superfícies.
  • Centralitzar la gestió de tots aquells objectius comuns per a tots els establiments (seguretat, horaris, aparcaments, senyalització, activitats d'oci i animació, promocions, etc…).

Actualment la Junta està formada per:

  • Presidenta: Sra. Mercedes Gutiérrez Andrés (Menudines)
  • Vicepresidenta: Sra. Gabriela del Pino Valero (Cosir Descosir)
  • Secretària: Sra. Mercedes Cejudo Soler (Const. Manuel Avila)
  • Tresorer: Sr. Pedro José Sevilla Yáñez (Port Natura)
  • Vocals: Sr. Manuel Ortíz Pérez (Grup Madisa), Sra. Adriana Estorach i Rius (Advocats), Sra. Lorena Martín Pardo (Noa's), Sr. Manuel Bucheras Pérez (Construccions Manel)
Amunt