TORBAL GESTIÓ

TORBAL GESTIÓ

Dades

Direcció:

Velázquez, 38

Telèfon:
936 633 590

Ofertes

ASSESSORIA FISCAL, COMPTABLE, LABORAL, JURÍDICA, TRÀNSIT
Constitució i confecció de comptabilitats i impostos per a societats. Gestió de mòduls i estimacions directes. Estudi i confecció de declaracions de renda. Tramitació d'expedients a trànsit (targetes de transports, canvis de titularitat, baixa de vehicles). Confecció contractes de lloguer i compravenda. Tramitació d'herències, separacions, etc. Confecció de nòmines i seguretat social.

Amunt